Αρχική

 

 

 

 

Η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας έχει διαμορφώσει ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον που απαιτεί από όλους τους παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας, εγρήγορση και στόχευση στη μείωση του λειτουργικού κόστους  και στην εξοικονόμηση πόρων. 

 

Ειδικά οι βιομηχανίες οι οποίες είναι λειτουργικά εξαρτημένες από τη παραγωγή ατμού οφείλουν, δια μέσου καινοτόμων παρεμβάσεων στην παραγωγική διαδικασία, να περιορίσουν το ενεργειακό κόστος και κατά συνέπεια το κόστος παραγωγής.

 

Παρεμβάσεις που καθιστούν εφικτή την εκμετάλλευση των παραπροϊόντων της παραγωγής ή στερεών υπολειμμάτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων ή υποπροϊόντων ξύλου ως εναλλακτικά καύσιμα, έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν δραματικά το ενεργειακό ισοζύγιο, να εξοικονομήσουν πόρους και να ενισχύσουν τη θέση της βιομηχανίας έναντι του εγχώριου και διεθνούς ανταγωνισμού.

 

Στο σύνθετο έργο της αξιοποίησης όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της παραγωγής ενός βιομηχανικού κλάδου, εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τις δομές και τις λειτουργικές ιδιαιτερότητες κάθε εταιρείας, η ΝΒ Ενεργειακή διαθέτει την τεχνογνωσία, την επιστημονική κατάρτιση, την απαραίτητη εμπειρία και την στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό για να σχεδιάσει και να κατασκευάσει το ενδεδειγμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας.  

 

Η ΝΒ Ενεργειακή σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά συστήματα παραγωγής ατμού και υπέρθερμου νερού ισχύος από 2MW ως 20MW και με πίεση λειτουργίας έως 20bar με καύσιμη ύλη βιομάζα είτε αποκλειστικά από παραπροϊόντα παραγωγής όπως ορυζοφλοιός, κουκούτσια ροδακίνων, χαρτομάζα, περίσσεια λάσπης από την επεξεργασία αποβλήτων, είτε σε συνδυασμό με παραπροϊόντα από την επεξεργασία ξύλου, στη μορφή που διατίθενται στην αγορά (wooden chips, pellet, etc).

 

Ο προσεκτικός σχεδιασμός, η στιβαρή κατασκευή, η πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα των συστημάτων που εξασφαλίζουν διαρκή, φθηνή και απρόσκοπτη παραγωγή ενέργειας και υπόσχονται απόσβεση του κόστους κτήσης και εγκατάστασης σε χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 1 ως 3 έτη.