Εταιρεία

H ΝΒ Ενεργειακή 

εδραιώθηκε σαν μία δυναμικά αναπτυσόμενη εταιρία σχεδιασμού , παραγωγής και εγκατάστασης συστημάτων ατμοπαραγωγής με βιομάζα.

 

Σαν αποτέλεσμα της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών βιομάζας παρουσιάζει μία σειρά εφαρμογών στο χώρο της βιομηχανίας συνδιάζοντας τη παραγωγή ανανεώσιμης ενεργειας με μια εξαιρετικά αποδοτική επένδυση.

 

Η εταιρία μας διαθέτει την τεχνογνωσία και το δυναμικό ώστε να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση , προσφέροντας λύσεις με έμφαση την απόδοση , την οικονομία και την αξιόπιστη λειτουργία. 

 

Οι πελάτες της εταιρείας συγκαταλέγονται μεταξύ των ηγετών των κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων, της χαρτοποιίας, της κλωστοϋφαντουργίας ,επεξεργασίας ξύλου και λοιπών βιομηχανιών λειτουργικά εξαρτημένων από τη παραγωγή ατμού.

Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ,με εξειδίκευση στα συστήματα παραγωγής ατμού και υπέρθερμου νερού, ισχύος από 2MW ως 20MW και με πίεση λειτουργίας έως 20bar με καύσιμη ύλη βιομάζα και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα διατηρώντας την έδρα της στη Θεσσαλονίκη.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στεγάζονται η διοίκηση, το τεχνικό τμήμα, το λογιστήριο και η αποθήκη.

Η εταιρεία διαθέτει και ένα πλήρως οργανωμένο μηχανουργείο.

 

Διοίκηση

Ιδρυτής και κύριος μέτοχος της εταιρείας:

 

Νικόλαος Βαγιάκος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

Τμήματα

Η εταιρεία αναλαμβάνει κάθε είδους εφαρμογές βιομάζας βασιζόμενη στις γνώσεις επιστημόνων όλων των τεχνικών ειδικοτήτων για τον άρτιο σχεδιασμό και υλοποίησή τους. Έτσι διατηρεί τα παρακάτω τεχνικά τμήματα:

Τμήμα έρευνας ,ανάπτυξης και σχεδιασμού.

 Τμήμα μελετών και αδειοδοτήσεων

 Τμήμα μηχανολογικών και περιβαλλοντικών μελετών

 Τμήμα κατασκευών, λειτουργίας και συντήρησης

 Τμήμα οικονομικής διαχείρισης

Επιπλέον στα έργα απασχολούνται επί μονίμου βάσεως πάνω  τεχνίτες και εργάτες όλων των ειδικοτήτων.

 

Κατά περίσταση και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του κάθε έργου, η εταιρεία μας συνεργάζεται με πληθώρα επιχειρήσεων για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

 

26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42
54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο 2310 539246
Κινητό 6944537908
Fax 2310 502893-94
E-mail info@ekte.grεπιστροφή