Πελάτες

Οι πελάτες της εταιρείας συγκαταλέγονται μεταξύ των ηγετών των κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων, της χαρτοποιίας, της κλωστοϋφαντουργίας ,επεξεργασίας ξύλου και λοιπών βιομηχανιών λειτουργικά εξαρτημένων από τη παραγωγή ατμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή